2 Dakika Kural için metin2 pvp sunucu

sizlere ula?t?rmaktad?r. Ayn? zamanda düzenli aral?klar ile denetleme ve s?f?rlamalar yap?p kapanm?? ya da popülerli?ini yitirmi? serverleri yay?ndan kald?rarak her demMetin2 sunucular?m?zda npc editleme nöbetlemi mü?teriye aittir serverlar?m?zda standart kurulum ve npcler geçerlidir.If you are at an office or shared network, you dirilik ask t

read more